De Wijkraad

Het bestuur van de VWB bestaat uit 5 personen en vergadert minstens eenmaal per 2 maanden. Behalve voor het besturen van de vereniging is het bestuur verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren van de tweemaandelijkse ledenvergadering, het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, het beheer van de financiën, het nemen van wijkinitiatieven en het vertegenwoordigen van de vereniging als rechtspersoon en naar andere partijen toe.

Bovendien hebben de bestuursleden zitting in de diverse overleg- en begeleidingscommissies die de gemeente heeft ingesteld in het kader van de Herstructurering van de Binnenstad. Een groot deel van deze Herstructurering is inmiddels achter de rug, maar in de buurten Leonardus en Weverspoort kan dit nog enkele jaren duren.

Ton van Eijk voorzitter
Hans Smits penningmeester
Natascha Geubbels secretariaat
Margareth Veldhuis bestuurslid; pr

 bestuur vereniging wijkbeheer binnenstad helmond